Организация на движението във връзка с мероприятие от Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРОПРИЯТИЕ ОТ КАЛЕНДАРА НА СЪБИТИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 Г.

 

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, превозващи участниците в мероприятията, както следва:

От 17.30 часа на 24 януари до приключване на мероприятието на 26 януари:

- на ул. „Доспат“ между бул. „Витоша“ и ул. „Баба Неделя“;
- на ул. „Баба Неделя“;
- на ул. „Д-р Христо Стамболски“.

От 18.00 часа до приключване на мероприятието на 25 януари:

- на локалното пътно  платно на бул. „Цариградско шосе“  между ул. „Ген. Йордан Венедиков“ и "Площада на авиацията";
- на  ул.. „Ген Йордан Венедиков“.

От 7.00 часа до приключване на мероприятието на 25 януари и от 7.00 часа до приключване на мероприятията на 26 януари, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, както следва:

- по ул. „Доспат“ между бул. „Витоша“ и ул. „Баба Неделя“;
- по ул. „Баба Неделя“;
- по ул. „Д-р Христо Стамболийски“.

23.01.2018