Организация на движението във връзка с изпълнение на авариен ремонт на дилатационни фуги на естакадата при ул. „Бистришко шосе“

От 08.00 часа до 13.00 часа на 03.03.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства (ППС) по две ленти от лявата страна на южното пътно платно на СОП (посока гр. Пловдив) на естакадата при ул. „Бистришко шосе“ в участък от 270 метра. Движението на ППС ще се извършва в останалата една лента от пътното платно в същия участък.

От 13.00 часа до 18.00 часа на 03.03.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства (ППС) по две ленти от лявата страна на северното пътно платно на СОП (посока гр. Перник) на естакадата при ул. „Бистришко шосе“ в участък от 40 метра. Движението на ППС ще се извършва в останалата една лента от пътното платно в същия участък.

 

28.02.2019