Организация на движението във връзка с мероприятие, свързано с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018

От 20.00 часа на 26.02.2018 г. до приключване на мероприятията на 01.03.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, превозващи участниците в мероприятията, както следва:

- на ул. „Доспат” между бул. „Витоша” и ул. „Баба Неделя”;

- на ул. „Баба Неделя”;

- на ул. „Д-р Христо Стамболски”.

При необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР от 07.00 часа до приключване на мероприятието на 27.02.2018 г., от 07.00 часа до приключване на мероприятието на 28.02.2018 г. и от 07.00 часа до приключване на мероприятието на 01.03.2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятията, както следва:

- по ул. „Доспат” между бул. „Витоша” и ул. „Баба Неделя”;

- по ул. „Баба Неделя”;

- по ул. „Д-р Христо Стамболски”.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятията.

23.02.2018