Организация на движението в София по повод официално посещение на колегиума на комисарите на ЕК във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В СОФИЯ ПО ПОВОД ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА КОЛЕГИУМА НА КОМИСАРИТЕ НА ЕК ВЪВ ВРЪЗКА С БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

 

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, превозващи участниците в мероприятията, както следва:

От 17.30 часа на 10.01.2018 г. до отпътуване на делегациите на 12.01.2018 г. на ул. „Ген. Гурко” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Княз Александър І”.

От 17.30 часа на 10.01.2018 г. до приключване на мероприятията на 11.01.2018 г.:

    - на ул. „Княз Александър І” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Цар Освободител”;
    - на ул. „Аксаков” между ул. „Дякон Игнатий” и ул. „Г. С. Раковски”;
    - на ул. „Дякон Игнатий” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Цар Освободител”;
    - на ул. „Кузман Шапкарев” между ул. „Иван Вазов” и ул. „Ген. Гурко”;
    - на ул. „Славянска” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”;
    - на ул. „Г. Бенковски” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Иван Вазов”;
    - на ул. „Иван Вазов” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”.

От 06.30 часа до приключване на събитията на 11.01.2018 г.:

    - на площад „Княз Александър І”, срещу Национална художествена галерия;
    - на пл. „Княз Александър І” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Московска”.

От 17.30 часа на 11.01.2018 г. до приключване на мероприятията на 12.01.2018 г.:

    - на ул. „Доспат” между бул. „Витоша” и ул. „Баба Неделя”;
    - на ул. „Баба Неделя”;
    - на ул. „Д-р Христо Стамболски”.

Забранява се влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятията, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР, както следва:

От 08.00 часа до приключване на 11.01.2018 г.:

    - по ул. „Ген. Гурко” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Княз Александър І”;
    - по ул. „Княз Александър І” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Цар Освободител”;
    - по ул. „Аксаков” между ул. „Дякон Игнатий” и ул. „Г. С. Раковски”;
    - по ул. „Дякон Игнатий” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Цар Освободител”;
    - по ул. „Кузман Шапкарев” между ул. „Иван Вазов” и ул. „Ген. Гурко”;
    - по ул. „Славянска” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”;
    - по ул. „Г. Бенковски” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Иван Вазов”;
    - по ул. „Иван Вазов” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Дякон Игнатий”.

От 08.00 часа на 12.01.2018 г. до приключване на мероприятията:

    - по ул. „Доспат” между бул. „Витоша” и ул. „Баба Неделя”;
    - по ул. „Баба Неделя”;
    - по ул. „Д-р Христо Стамболски”.

За времето от 11.00 до 12.00 часа на 12.01.2018 г. се закрива спирка с код 0395 ("Бул. "Черни връх"), под „Моста на влюбените”, след бул. „Черни връх”, посока бул. „България”.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението на възлови кръстовища за горепосоченото време и места.

Схеми с организацията на движение:

05.01.2018