Организация на движението ул. „Г. Бенковски” на 17.09.2019 г.

Забранява се престоят и паркирането (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието), както следва:

- от 07:00 часа до 18:00 часа на 16.09.2019 г. и от 21:00 часа до 24:00 часа на 17.09.2019 г. на ул. „Г. Бенковски” между ул. „Славянска” и ул. „Иван Вазов”;

- от 06:00 часа до 24:00 часа на 17.09.2019 г. на ул. „Иван Вазов” между ул. „Г. Бенковски” и ул. „Кузман Шапкарев”.

13.09.2019