Организация на движението на ул. “Иван Вазов“

До 20.07.2019 г. се забранява влизането, престоят и паркирането по ул. “Иван Вазов“ в участъка от ул. “Шести септември“ до ул. “Цар Шишман“. Това се налага във връзка с ремонта на улицата.

06.06.2019