Онлайн платформа в подкрепа на младежи, отраснали без родителска грижа, е създадена по Програма "Социални иновации" на Столична община

"Разработена е “Интернет платформа за заетост на младежи, напускащи институциите за алтернативна грижа в Столична община”. Онлайн платформата е съфинансирана от Столична община по Програма “Социални иновации”, която е създадена по идея на кмета на София Йорданка Фандъкова преди четири години с цел подкрепа за развитие на иновациите в социалната сфера. Тази година по Програмата са финансирани 19 проекта" – посочи Мина Йовчева, директор на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.

"Воден от силното чувство на социална отговорност, екипът на „Фабрика за анализи и решения“ (ФАР) създава „Програма Генерация“ – интернет платформа за заетост на младежи, напускащи институциите за алтернативна грижа в София" – посочи Жени Шиер, ръководител на проекта.

Специално създаденият интернет сайт https://generation-program.com/ дава възможност за достъп до информация за програми и услуги за заетост и интерактивно запознаване с работодателите и работни места, както и обяви за свободни работни места.

Платформата ще бъде отворена първоначално само за територията на Столична община. В София около 80 деца от общо 15 Центъра за настаняване от семеен тип и Преходните жилища към Столичната община ще могат да се възползват от полезната информация в професионалната си реализация, както и да създадат собствен профил. Предстои интернет сайтът да бъде представен сред потенциалните ползватели.

Екипът на фондация ФАР работи с фокус върху насърчаване на кариерната подготовка, професионално развитие и подкрепа при започване на първа работа за младежи в риск с основна цел осигуряване на условия за равен старт в живота и превенция на социалното изключване.

"За младите хора е важен добрият пример и мотивация в търсене на реализация и път в живота" – посочи Мина Йовчева. Тя информира, че Столична община води целенасочена политика за разширяване на социалните услуги, като понастоящем техният брой е над 110.

 

 

 

 

 

 

11.10.2022