Общинският приватизационен фонд отпуска средства за възстановяване на игрища в кв. „Абдовица“ и в с. Бусманци

Основният ремонт на две игрища в район "Искър" да бъде финансиран с до 240 хил. лв. от Специализирания общински приватизационен фонд, предлагат в свой доклад зам.-кметът Дончо Барбалов и общинският съветник Стефан Марков. Столичният общински съвет ще обсъди дали да одобри тази инвестиция на заседанието си в четвъртък, 21 юли.

Едното игрище се намира в двора на бившето 65-о училище в с. Бусманци, а другото – в кв. "Абдовица". Спортните съоръжения ще бъдат възстановени като многофункционални – за баскетбол и минифутбол с размери 30 на 20 метра.

Разходването на средствата ще се извърши при спазване на Закона за обществените поръчки и Закона за публичните финанси.

Бенефициентьт – район „Искър“ – ще контролира изпълнението на строително-ремонтните дейности съобразно договора с изпълнителя, спечелил тръжната процедура.

20.07.2022