Обществено обсъждане във връзка с представяне и обсъждане на Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

Обществено обсъждане

На 11.12.2020 г. от 17:30 ч. чрез Facebook страницата на Столичен общински съвет може да проследите и да вземете участие в обществено обсъждане във връзка с представяне и обсъждане на Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух  на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“


Публикувано на 18.12.2020 г.

Протокол от проведено обществено обсъждане на 11.12.2020 г. във връзка с представяне и обсъждане на Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух  на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

Присъствен списък от проведено обществено обсъждане на 11.12.2020 г. във връзка с представяне и обсъждане на Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух  на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“

Приложение № 1: Отправени коментари и въпроси по време на дискусията

Приложение № 2: Отправени коментари на официалната Facebook страница на Столичен общински съвет по време на излъчването на живо на общественото представяне и обсъждане

08.12.2020