Oбществено обсъждане на Задание за Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София и Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София

Дата на публикуване: 23.01.2018

На основание Заповед № РТР18-РД56-17/22.01.2018 г. на кмета на район „Триадица“ на 01.02.2018 г. от 18.00 часа в сградата на направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3, в рамките на процедурата по обществено обсъждане ще се проведе представяне на:

1.  Задание за Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София, изготвено от НПО „Група Град“;

2.  Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София, изработено от „Транспро“ ООД.

Заключителната дискусия ще се проведе на 15.02.2018 г. от 18,00 часа в същата зала.


Заповед № РТР18-РД56-17/22.01.2018 г.

Задание

Схеми-транспорт

Транспортно проучване

Транспортно проучване-допълнение

Приложение 1

Приложение 2

 

23.01.2018