Обществено обсъждане на Мотивирано предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА КАН КРУМ“, м. „Северен парк“, СО – район „Надежда“

Обществено обсъждане на Мотивирано предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА КАН КРУМ“, ПИ с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, СО – район „Надежда“.

На 05.07.2022 г. (вторник) беше представено  мотивираното предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА КАН КРУМ“, ПИ с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, СО – район „Надежда“.

Срещата се проведе  по реда на чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устойството на територията на Столична община, с начален час 18:00 ч. в концертната зала на Общински културен институт – "Надежда".

На срещата присъстваха районните кметове и членове на инициативен комитет за изграждане на паметника инж. Димитър Димов (район „Надежда“) Младен Младенов (район „Връбница“) и Иван Божилов (район „Илинден“). В залата бяха още общинските съветници Владимир Митов и Димитър Антов, кметът на район „Нови Искър“ Даниела Райчева, народният представител Анна Александрова, арх. Димо Александров, главен архитект на район "Надежда" и г-жа Татяна Долмова, преподавател по история в 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“,  ръководител на ученическия идеен проект за паметника, Ивана Танева, бивш възпитаник  на гимназията и активен участник в идейната фаза.

Във встъпителните думи инж. Димов поясни, че целта на обществената дискусия е да бъдат изразени становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки по отношение на мотивираното предложение от страна на  обществеността в район «Надежда». Те могат да се подават до 19.07.2022 г. по реда на чл. 23 от НРНПООСО в деловодството на район „Надежда“ – СО на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Той акцентира, че обсъждането на мотивираното предложение за издаване на скица-виза е най-ранната фаза от процеса по изграждане на паметника. На този първи етап се обсъжда мястото за поставяне  на паметника. Предстои обявяване на конкурс за проектиране и изпълнение, а също така и осигуряване на  финансиране. То може да бъде с различен произход: общински средства от бюджета, дарения от физически лица, безвъзмездно дарение от юридически лица, кампания чрез платформа за набиране на средства  и др. „Радвам се, че идеята се посрещна с интерес и подкрепа от двете най-големи училища в район „Надежда“ – 54. СУ „Св. Иван Рилски“ и 101. СУ „Бачо Киро“. Техните ученици също се включиха в подписката, като добавиха общо над 600 подписа“ – каза инж. Д. Димов.

По време на своето изказване Татяна Долмова благодари на инж. Димитър Димов, неговия екип и инициативния комитет за оказаната административна  подкрепа. Тя сподели, че амбициозният ученически проект за избора на историческа личност е започнал през 2019 г.  В час по «Свят и личност», учениците работели по проект и сами са избрали владетеля в лицето на Кан Крум. „Включиха се 4-ма млади, отговорни хора, с интереси в историята.

Те сформираха инициативен комитет, подкрепен от сериозни имена в академичните среди. Впоследствие, активните млади хора организираха подписка за обществена подкрепа, в която се включиха над 2 500 ученици от столични училища. Всички те са от горен курс и навършили пълнолетие,  добави Татяна Долмова. През 2020 г, се срещнахме с инж. Димов и заедно продължихме работа по идеята. Проведохме консултация с г-н Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, както и получихме становище от Експертно-художествената комисия към Столична община, допълни тя.

В дискусията се включи и общинският съветник Владимир Митов, който обясни, че ако паметникът на Кан Крум е в зелените площи на парка, ще е много автентично. Той защити идеята за изграждане на паметника в близост до езерото в Северен парк, като поясни, че няма нищо по-добро от това паметникът на български владетел да бъде пред очите на младите хора, посещаващи изградената по проект ПУДООС открита класна стая.

Мотивираното предложение ще бъде изложено в стая 206 на етаж 2. в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето на изготвяне на становищата ще представя арх. Димо Александров – гл. арх. на СО – район „Надежда“.

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 26.07.2022 г. от 18:00 ч. в залата на  ОКИ „Надежда“ на бул. „Ломско шосе“ № 2.

 

 

05.07.2022