Облагородени са разделителните ивици при кръстовището на бул. „Черни връх“ и Южната дъга

Във връзка с изпълнение на мерките по подобряване на градската среда и атмосферния въздух бяха облагородени разделителните ивици при кръстовището на бул. „Черни връх“ и Южната дъга на "Околовръстния път" на София.

С цел да не се пречи на трафика дейностите по оформяне на пространството се извършиха през почивните дни.

Площта на двете разделителни ивици е приблизително 200 кв. м. По време на облагородяването  бе премахнат част от почвения пласт, ремонтирани бяха капаците на подземните комуникации, попадащи в обхвата на ивиците, и бе оформено земното легло. В ивиците са положени декоративни камъни и са засадени сухоустойчиви растения.

Новата визия е съобразена с цялостния облик на преобладаващата част от вече облагородените пътни възли в София, като е отчетена и необходимостта от осигуряване на  добра видимост на шофьорите.  

05.07.2021