Ново улично осветление се изгражда на ул. “Тодорини кукли“ в София

Започна изграждането на ново улично осветление по ул. “Тодорини кукли“ в столичния район „Подуяне“. В момента се извършва ремонт на улицата в участъка между ул. “Александър Екзарх“ и ул. “Витиня“.

Като част от строителните дейности се изпълнява и полагането на нова тръбна и кабелна мрежа, монтиране на 30 бр. нови стълба за улично осветление и обновяване на 26 съществуващи стълба. Новото осветление ще бъде енергоефективно – ЛЕД.

Изцяло се обновяват тротоарите и пътните платна, които в момента се фрезоват. Предстои полагането на нова асфалтова настилка.

Предвижда се строителните работи да приключат до началото на учебната година.

27.07.2020