Над 6200 проверки за спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19 през август

Над 6200 проверки за спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19 в София са извършени през август от служителите на "Столичен инспекторат" и дирекциите "Здравеопазване" , "Икономика и търговска дейност", "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания", "Аварийна помощ и превенция" и "Култура".

През август т.г. са проверени 6026 магазини и търговски центрове за носене на маски от персонал и клиенти. Отделно от това са извършени 144 проверки в магазини за хранителни стоки, заведения за хранене и развлечение и др. търговски обекти на територията на Столична община. В резултат са съставени 120 констативни протокола, на 110 обекта са дадени предписания, а на 24 обекта - устни указания за спазване на разпорежданията на здравното министерство.

Проверки са извършени още в 6 дома за социални услуги, 4 общински лечебни заведения и 9 детски градини. При всички тях няма установени нарушения, правилата за противоепидемични мерки се спазват стриктно, извършва се щателна дезинфекция по няколко пъти всеки ден.

Редовни проверки за носене на маски се извършват и в обществения градски транспорт.

04.09.2021