Национална сесия на Модел на Европейския парламент

В периода 2 – 4 май 2019 г. Първа английска езикова гимназия – София бе организатор и домакин на Националната сесия на Модел на Европейския парламент.

Моделът на Европейския парламент е програма за насърчаване на лидерските умения за ученици от средните училища на всички страни членки на ЕС, както и на страните кандидати, представяйки информация за европейската интеграция и сътрудничество, актуални въпроси, стоящи пред Евросъюза, както и информация за институциите в ЕС и тяхното функциониране.

МЕП е модулация за бъдещи лидери и талантливи ученици, които имат интерес към ЕС, и развива техните познания за политиката и културното разнообразие на Съюза.

Структурата включва национални, регионални и международни сесии, а работният език е английски. По време на сесиите учениците делегати представят своите страни, работейки в комитети. Главната цел на всеки комитет е да се постигне консенсус при решаването на проблеми, които са на дневен ред в Европейския парламент. Комитетите изготвят резолюции, които по време на Общото събрание се коментират, дебатират и приемат или отхвърлят.

Откриването на сесията бе уважено от представители на Външно министерство и СО – дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“.

Националната сесия на МЕП събра над шейсет ученици от столичните езикови гимназии, както и от градовете Перник и Ловеч. В продължение на  ден и половина те работиха, разпределени в пет комитета, и изготвиха своите резолюции с предложения за решение на актуални въпроси и проблеми пред ЕС. Общото събрание се проведе на 4 май 2019 в залата на СОС, като след оживени дискусии,  размяна на становища, делегатите приеха две от петте предложени резолюции.

 

 

14.05.2019