Можете да гласувате за избран проект по Програма "София избира"

До 30 ноември може да дадете гласа си за това предложение, което искате да бъде реализирано от Столична община през 2021 г. Можете да дадете гласа си за едно от 39-те допуснати при първия етап проекти.

Проектът или проектите, които получат най-много гласове от вота на гражданите, в рамките на бюджет от 1,5 млн. лв., ще бъдат включени в капиталовата програма на София за 2021 г. Ако на първо място е идеята с бюджет от 1,5 млн. лв., ще бъде реализирана само тя, ако сборът от бюджетите на първите 3 проекта е до 1,5 млн. лв., ще бъдат реализирани и трите.

СОФИЯ ИЗБИРА е Програма на Столична община за реализация на проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите и избрани от тях с гласуване.

Целта е да се насърчи прякото участие на гражданите, неправителственитe и професионалнитe организации в предлагането на проекти и разпределението на бюджета на общината.

Всички изпълними предложения са публикувани на сайта с възможност за гласуване. Всеки гражданин на София може да гласува само за един проект. Системата за електронно гласуване ще позволява гласуване от един човек един път. За гласуването ще е нужно единствено човек да въведе номера на мобилния си телефон, на който ще получи код, с въвеждането на който ще потвърди избора си.

За да гласувате, е нужно: 1) да имате достъп до интернет през компютър или мобилно устройство; 2) да включите предварително услугата за местоположение (геолокация) на мобилното си устройство, с цел гарантиране гласуването само от територията на Столична община; 3) да посочите мобилен номер за получаване на текстово съобщение с кода за потвърждение на избора Ви.

 

Повече информация, както и да гласувате, можете от тук

04.11.2020