Млади хора обсъждат културния и социален аспект на града в Софийската лаборатория за иновации

Столичната община, както и млади хора, представители на екипа, работещ по стратегията „Визия за София“, студенти от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и неправителствени организации обсъждаха социалния и културен аспект на града. Те дискутираха по теми като:

  • Социална и териториална кохезия;
  • Сигурна, подкрепяща и иновативна среда за младежите;
  • Качествено образование за всички и учене през целия живот;
  • Спортуващ град;
  • Съвременни социални услуги;
  • Сигурен град;
  • Възможностите за култура на града.

На 23 и 28 май в Софийската лаборатория (SofiaLab) се проведоха срещи с цел обсъждане на визията и възможностите на София за развитие. Софийската лаборатория за иновации е създадена по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (NewGenerationSkills). Проектът се изпълнява по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 – 2020“, като средствата са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране, предоставено от държавния бюджет.

29.05.2019