Международно онлайн проучване: "Коронавирус и мобилност"

ОП „Софпроект“ е партньор на инициативата в България

 

06.04.2020 г., гр. София, започва международно онлайн проучване за влиянието на пандемията КОВИД-19 върху ежедневната мобилност. Инициативата е на Научния отдел по Транспортно планиране и Транспортна техника на Техническия университет във Виена (TU Wien – FVV) и се реализира в партньорство с ОП „Софпроект“ в България.

Целта е да се събере възможно най-пълна информация за промяната на всекидневните транспортни навици на хората по света в ситуацията на извънредни мерки и ограничения. Създадената база данни ще послужи на научните общности да анализират и предложат стратегии за бъдещото развитие на транспортния сектор. Резултатът ще е адаптиране и модернизиране на  транспортните услуги в градовете, така че да бъдат предотвратени негативните ефекти при възникването на подобни извънредни обстоятелства. Информацията за София ще бъде представена и обсъдена с общинското ръководство с цел подобряване на транспортната услуга в столицата.

За да се включите в проучването, е необходимо да попълните анкетата „Ковид-19 и мобилност“, която е преведена на български език и отнема максимум 10 минути. Присъединете се към глобалната инициатива като ни помогнете да съберем повече данни за придвижването в България по време на пандемията.

07.04.2020