Мерки за сигурност по време на възпоменателната церемония за 146-та годишнина от гибелта на Васил Левски

Във връзка с обезпечаване сигурността на възпоменателната церемония по случай 146 години от гибелта на Апостола на свободата, която ще се проведе на 19 февруари 2019 г. от 18:00 ч. пред паметника на Васил Левски, от Национална служба за сигурност (НСО) напомнят на представителите на средствата за масово осведомяване, че могат да разположат наличната си техника в района на провеждане на мероприятието на бул. „Янко Сакъзов“ пред Посолството на Словашката република до 16:00 часа.

След този час екипи с техническо оборудване няма да бъдат допускани в района.

Проверката на представителите на медиите, които ще отразяват събитието, ще се осъществява посредством временен контролно-пропускателен пункт (КПП), организиран на бул. „В. Левски“ и ул. „Оборище“ като крайният час за тяхното пристигане е 17:20 ч. Служителите на Националната служба за охрана ще изискват от представителите на средствата за масово осведомяване актуален документ за принадлежност към съответната медия и документ за самоличност. Стажанти без журналистическа карта няма да бъдат допускани.

Компетентните органи ще наложат забрана за използването на безпилотни летателни апарати (дронове) между 17:30 и 19:00 ч. в района на провеждане на проявата поради съществуващите рискове от нежелани инциденти за всички присъстващи граждани и официални лица.

Гражданите, които желаят да присъстват на церемонията, ще бъдат пропускани през три контролно-пропускателни пункта: първият – на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“; вторият – на бул. „Дондуков“ и бул. „Васил Левски“ и третият – на бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“.

Цветя на паметника на националния герой ще могат да бъдат поднасяни до 17:00 ч. и след приключване на официалната церемония с изключение на часовия диапазон от 15:00 до 16:00 ч.

Напомняме на решилите да присъстват на събитието, че следва да спазват чл. 6, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и чл. 8, ал. 7 от Наредба за обществения ред на територията на Столична община, а именно: „При провеждане на масови прояви на обществени места се забранява: внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети, предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на присъстващите; забранява се посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние, както и ползването на предмети, предизвикващи силен шум.“ Полицейските служители, в рамките на своята компетентност, контролират прилагането на Наредбата и съставят актове на гражданите при установяване на нарушения.

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети и вещества на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана като проверяват за наличие на огнестрелни и други оръжия, хладни оръжия и остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани на мероприятието, поради невъзможността на място да бъде организирано съхраняването им.

 

15.02.2019