Лекари от "Пирогов" обучават медицински специалисти за реакция при инцидент в училище

 

Столичната община и Столичната колегия на Българския лекарски съюз организираха обучение на медицински специалисти от софийски училища на тема: „Първа долекарска помощ в училище“. Първата лекция се проведе в общинската Университетска Първа МБАЛ.

Своя опит в практиката сподели д-р Благомир Здравков от Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Той даде основни насоки на медиците как да оценяват състоянието на пострадало дете в спешни случаи, какви да са първите стъпки за стабилизиране и оказване на долекарска помощ. Разисквани бяха различни състояния на травматизъм, кървене, диабетни кризи, алергични реакции, аспирация на чуждо тяло и др., както и какви да са първите реакции при инциденти в училище. 

Лекцията на д-р Здравков бе посрещната с интерес от медицинските специалисти. Те споделиха, че презентацията е била много полезна за тях и изявиха желание обучението да продължи с разискване и на други здравни теми.

Превенцията, осигуряването на безопасна училищна среда и квалифицираната долекарска грижа в учебните заведения са сред приоритетите на Столична община.

 

24.01.2020