Конкурс за есе: „Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите“

 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Националната асоциация на доброволците, в партньорство с Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта, организират конкурс за есе: „Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите“. В конкурса могат да участва младежи, навършили 16 години и ненавършили 18 години.

Есето трябва да бъде в обем до три страници, формат doc или docx (Word 97-2010) шрифт Times New Roman/12, разстояние между редовете 1.5.

Есетата се изпращат до 5 декември, Международен ден на доброволеца, на ел. поща: esedobrovolci@gmail.com.

Участниците трябва да посочат трите си имена, навършените години, населено място, училище, клас, ел. адрес и телефон за контакт.

Имената на отличените ще бъдат оповестени на страницата на Националната асоциация на доброволците на 19.01.2023 г.

За повече информация: Ралица Тодорова, тел. 02/9821236, 0889 027 489.

02.11.2022