Кметът Фандъкова: Задачата на новия общински ресор по дигитализация е увеличаване на броя и качеството на общинските електронни услуги

"Връзката на всеки от нас с електронните устройства изисква нов подход в предоставяните услуги за гражданите и бизнеса. Затова ресорът „Дигитализация, иновации и икономическо развитие'' е един от новите, които от тази година функционират.

Като кмет за мен е важно прилагането на иновативни решения в управлението на града и проектите за неговото развитие. Въвеждането на повече електронни услуги е част от стратегическите ни приоритети, с които искаме да подобряваме живота на хората и условията за бизнеса." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на Национална конференция „Ефективно и сигурно е-управление“.

"Технологичният сектор е най-бързо развиващият се в София през последните години, като близо 86% от IT специалистите в България са в столицата. Това създава условия за развитие на другите индустрии чрез дигитализация.

Развитието на технологичния сектор е предпоставка за напредък на всички други индустрии чрез дигитализация.

През 2019 г. София разработи Стратегията за дигитална трансформация и от началото на тази година създадохме специален ресор, ангажиран с дигитализирането и използването на технологиите от общината.

Новият ресор има задачи да развива София като интелигентен и високотехнологичен град. Една от първостепенните задачи е увеличаване на броя и качеството на общинските електронни услуги, за намаляване на административната тежест и оптимизиране на административните процеси" – каза също кметът Фандъкова.

Работим в няколко приоритетни стъпки:

- Администрацията на общината да не изисква от гражданите и бизнеса документ, който сама издава. В краткосрочен план работим да отпадне изискването на 7 документа в общинската система за прием в детските градини.

- В развитието на дигиталните услуги за бизнеса чрез сайта на направление „Архитектура и градоустройство“, където се предлагат електронни услуги като „Издаване на удостоверение за устройствен статут“ и др. Предстои въвеждане на нови услуги като заявяване на искане за издаване на разрешение за строеж и др..

- Чрез сайта на НАГ има и възможност потребителят да извършва търсене за административен акт по зададени критерии като номер, дата, основание, издател, район, местност, квартал по регулация и др. Създадена е възможност за преглед и изтегляне на административния акт, като същият е привързан към съответния териториален обхват посредством карта на административните актове.

- Столичната община е първата, която въведе електронни обществени поръчки тази години разширяването броя на услугите по електронен път до 170, както и внедряването на по-модерни технологии догодина. Вече са в ход 16 електронни процедури по Закона за обществени поръчки.


05.03.2020