Кметът Фандъкова и арх. Здравков представиха проекта за Стандарт за настилки в пешеходните пространства към Наредбата за градската среда на София

Кметът на София Йорданка Фандъкова и главният архитект Здравко Здравков представиха проекта за Стандарт за настилки в пешеходните пространства към Наредбата за градската среда на Столична община, която беше приета през 2020 година от Столичния общински съвет.

„С Наредбата поставяме специфични изисквания за облика на градските пространства, определят се и допълнителни изисквания към проектите и изпълнението на строежите и ремонтите на сгради, улици и площади с цел удобна, достъпна и естетична градска среда. Екипът на арх. Здравков работи активно по разработването на различните стандарти с  подробни архитектурни, художествени и технически изисквания към проектирането и изпълнението. Те задават и правилата за избор на материали, технологии и практики на строителство и ремонти в градската среда. До момента екипът на главния архитект разработи стандартите за шрифта на Столична община, за оформянето на уличните табели и за оформянето на туристическата навигация, както и за оформлението на фасадите в Зона 2 от Централната градска част.“ Това каза кметът Фандъкова.

Стандартът за настилките е документ, който нагледно показва правилата, по които ще се избират настилките и другите елементи на пешеходните пространства на града в зависимост от зоната, в която попадат.

"Стандартът дава основните правила и насоки за реденето на настилки, оформяне на бордюри, тактилни ивици, посадъчни места за дървета, показва детайли за правилно полагане на настилките и тяхното свързване с другите елементи на пешеходното пространство – шахти, решетки за отводняване и други" – посочи арх.Здравков.

"Настилките на пешеходните пространства в града са от съществено значение за цялостния облик и удобството на гражданите" – посочи също кметът.  Пешеходна достъпност е важен фактор както за комфорта на гражданите, който би намалил използването на лични автомобили на по-кратки разстояния, така и би гарантирал повече удобство за майките с детски колички и хората с двигателни и зрителни проблеми.

Другата цел на стандартите за изграждане на тротоари и пешеходни зони е по-ясни гаранции за качество и еднозначна и публично достъпна база за контрол на  строителството. Стандартът дори може да бъде основа за адаптиране на съществуващи производства към нуждите на столицата, която е най-големият национален пазар за такива продукти.

"В стандарта са показани много примери за връзка между различни видове настилки, дават се указания за изискванията към основата и начина на редене. Разгледани са основните елементи на пешеходното пространство и са показани правилни решения за връзки между различни настилки, смяна на посоката, избягване на рязане на много малки елементи, оформяне на частите от тротоара, които са уязвими на повреди" – уточни главният архитект на София арх. Здравков.

Стандартът е изработен с много графични примери – чертежи, снимки и таблици, които имат за цел да улеснят ползвателите му при правилното му прилагане.

В документа са събрани всички приложими държавни стандарти за съответствие на продуктите, използвани при изграждането и ремонта на тротоарите.

"Стандартите са разработени като е проучен опита на градове от целия свят" – каза също арх. Здравков.

Кметът Фандъкова припомни, че Столична община през тази година ще стартира най-мащабната програма за изграждане и основен ремонт на тротоарни настилки. По оценки на експертите в следващите 2 години след началото на изпълнението ще реновираме над 700 хил. кв. м тротоари във всички райони на столицата. Бюджетът, който осигуряваме е 120 млн. лв. Целта на програмата е по-добра пешеходна свързаност, повече удобство и сигурност, които да стимулират пешеходното  движение при по-кратки маршрути. Екипът на инж. Джоргов през този месец ще обяви новите процедури за текущи ремонти, в които се залага и изграждането на тротоари.

По думите на кмета на София както в програмата за ремонт на тротоари, така и в стандартите за настилките, залагаме и условия за уличното озеленяване и разполагане на градско обзавеждане.

Предстои екипът на арх. Здравков да представи и стандартите за елементите на градско обзавеждане и за графичното оформление на номерацията на жилищните сгради в кварталите с комплексно застрояване.

В рамките на предстоящите обществени консултации очакваме да получим мнението както на професионалните организации на архитектите, урбанистите и инженерите, така и на гражданите на София.

 

Стандартът можете да разгледате и изтеглите от следния линк:

https://issuu.com/nag.sofia/docs/_-_20220517_

 

Фотограф: Аделина Ангелова

 

17.05.2022