Извършват проверки на строителни обекти с цел опазване чистотата на въздуха

 

Проверки на строителни обекти, с цел опазване чистотата на въздуха, започват съвместни екипи на Столична община и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

„Извършва се контрол на чистотата на ходовата част на превозните средства и използването на покривала при превозване на строителни и инертни материали, за да не се допуска замърсяване на околната среда и въздуха. Проверките ще бъдат комплексни.“ Това каза зам.-кметът по екология на Столичната община Десислава Билева.

Столична община отчита значителна тенденция на подобряване качеството на атмосферния въздух, като средноденонощните норми са 50 микрограма и не са надвишени към настоящия момент, посочи също Билева. Директорът на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Бойко Рановски посочи, че целта на проверките не е да се налагат глоби и санкции, а да накарат всеки, който извършва строителни превози, да работи по правила, да спазва закона и да има нужните документи.

При проверка на строителен обект в „Хладилника“ екипите съставиха акт на техническия ръководител за липсата на устройство за измиване на ходовата част на камионите и покана за съставяне на акт на строителя за допускането на техника без предпазни покривала.

В рамките на днешния ден екипите извършиха проверка на 13 строителни обекта. Съставени са 4 акта за липса на устройство за миене на ходова част на превозните средства и за замърсяване на пространства, извън границите на строителния обект.

 

09.10.2020