Измества се автобусна спирка в с. Локорско

От 4:30 часа на 6 януари  до 24:00 часа на 31 януари автобусната спирка с код 1667 „Ул. "Веско Веселинов“ на ул. „Димитър Тошков“ се измества назад на 50 – 60  метра преди ул. „Ненко Колев“, а автобусната спирка с код 1668 „Ул. "Веско Веселинов“ на ул. „Димитър Тошков“ се измества напред на 45 м след ул. „Ненко Колев“.
Промяната се налага във връзка с подмяна на водопровод по ул. „Димитър Тошков“. 

20.12.2019