Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 3 училища на територията на Столична община


Наименование на проекта: Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 3 училища на територията на Столична община

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 7 197 869.14 лв.

БФП: 6 337 916 лв.

Собствено финансиране: 859 953.14 лв.

Период на изпълнение: 05.04.2021 г. – 05.10.2023 г.

Кратко описание: Проектът предвижда основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на 3 училища на територията на Столична община:

►  28. СУ „Алеко Константинов“, район „Красна поляна“;

►  48. ОУ „Йосиф Ковачев“, район „Сердика“;

►  1. СУ „Пенчо Славейков“, район „Оборище“.

11.08.2022