Интегриран столичен градски транспорт – фаза II


Наименование на проекта: Интегриран столичен градски транспорт – фаза II

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 115 240 113.94 лв.

БФП: 98 972 619.91 лв.

Собствено финансиране: 16 267 494.03 лв.

Период на изпълнение: 21.02.2018 г. – 21.11.2023 г.

Кратко описание: Проектът надгражда постигнатите резултати от изпълнението на проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт“, финансиран по ОПРР 2007 – 2013 и ще допринесе за подобряване на предоставяните услуги на градски транспорт на столицата в съответствие с визията и приоритетите за развитие на града и цялостната стратегия за създаване на интегриран устойчив градски транспорт. Проектът включва 4 основни компонента, идентифицирани в проведеното Предпроектно проучване (ППП) и съпътстващи дейности:

1. Компонент 3 от ППП: Реконструкция на трамваен релсов път по ул. “Каменоделска“ от кръстовището с бул. "К. Стоилов" до крайно трамвайно ухо "Орландовци"

2. Компонент 5 от ППП: Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от ухо “Княжево“ до ухо “Съдебна палата“, без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев":

- Реконструкция на трамваен релсов път Част А: бул. "Цар Борис" III от пл. "Руски паметник" до трамвайно ухо "Княжево"

- Реконструкция на трамваен релсов път Част Б: бул. "Македония" и ул. "Алабин" от пл. "Руски паметник" до трамвайно обръщателно ухо "Съдебна палата"

3. Компонент 6 от ППП:  Закупуване на нови нископодови съчленени трамвайни мотриси.

4. Компонент 7 от ППП: Надграждане на интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време.

Компонентите са избрани и разработени след извършени подробно предпроектно проучване на различни варианти и анализ разходи ползи, които са доказали целесъобразността на настоящия проект, както и устойчивост на резултатите. Отчетени са екологичните аспекти при изпълнение на проекта, като една от основните му цели е допринасяне за опазване на околната среда.

11.08.2022