Информация за спортни клубове, одобрени за финансиране по Програма за развитие на детско – юношеския спорт

С Решение № 222/18.04.2019 на Столичния общински съвет са одобрени за финасиране 70 (седемдесет) проекта на спортни клубове по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт.

Списък на одобрени за финансиране спортни клубове (индивидуални и колективни видове спорт), включващ точки и размера на одобрената сума за финансиране (Приложение № 1 към Решение № 222/18.04.2019 г.)

Списък на проекти, несъответстващи на изискванията за административна допустимост (Приложение № 2 към Решение № 222/18.04.2019 г.)

03.05.2019