Изплащане на Еднократна парична награда за учители, извели на призови места отбори/индивидуални състезатели в III и IV етап на Ученически игри 2018/19 г.

Напомняме, че крайният срок за изплащане на Еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри 2018/2019 г. е 29 ноември 2019 г. Носителите на финансовия грант следва да получат наградата си в счетоводството на дирекция „Култура“, пл. "Славейков" № 4, ет. 4, каб. 405, всеки работен ден от 14:00 до 16:30 ч.

21.11.2019