Информация за групи от Втори (областен) етап и главни ръководители по групи

Втори етап (областно първенство) за град София – 6 групи
 Ученически игри 2017/2018 година

Информация за групи от Втори (областен) етап и главни ръководители по групи

 

29.03.2018