III Минифестивал по хандбал

За  поредна година Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“ към направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, подкрепя провеждането на Фестивал по минихандбал. Събитието се организира от Националната спортна академия „Васил Левски“, катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ и Българската федерация по хандбал.

Инициативата  е предназначена за момичета и момчета, II – III клас от столичните училища.
Фестивалът ще се проведе на 26 октомври 2023 г. (четвъртък) от 9:00 до 14:00 ч., в обновената зала по хандбал на НСА „Васил Левски“.

Заявки за участие ще се приемат по ел. поща: milena-avramova@abv.bg, до 15 октомври 2023 г.
Контакт за допълнително информация:
- Л. Радоева, експерт в отдел „Спорт“, дирекция „Спорт и младежки дейности“;
тел. 0887 377 061.

Регламент

10.10.2023