Главният архитект на София Здравко Здравков обявява конкурс за нов пешеходен мост в Южния парк

Столична община – направление „Архитектура и градоустройство” обявява открит международен конкурс за идеен проект по Закона за обществените поръчки с предмет: Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“.

Идейният проект следва да предложи обемно-пространствено решение на нова пешеходна връзка, която да свързва на различно ниво от автомобилния трафик двете части на Южния парк по естествен и безпрепятствен начин, спомагайки за увеличаване на пешеходното и велосипедното движение в парковата зона, с което ще се подобри и достъпът на гражданите и гостите на София до зелените територии на града. С изграждането на новата мостова конструкция и прилежащите зони на практика ще завърши сливането на трите зони: Южен парк – I част (пространството около НДК), Южен парк – II част и Южен парк – III част в едно непрекъснато и мащабно парково пространство.

Документацията за участие на български и английски език може да се види и изтегли от раздел „Профил на купувача” на Столична община в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), както и от специално създадения сайт на конкурса –https://peshehodenmost.com /.

Крайният срок за подаване на конкурсните проекти е 17:30 часа на 29 септември 2022 г. в деловодството на направление „Архитектура и градоустройство“ – гр. София, ул. „Сердика“ № 5, а обявяването на победителите ще е на 7 октомври 2022 г.

03.07.2022