Фандъкова: Зеленият ринг свързва кварталите и големи градски паркове

Готов е подробният устройствен план

Зеленият ринг е един от очакваните, знакови проекти, който свързва с нов линеен парк, вело- и пешеходна алея „Слатина“ с „Изток“ и "Борисовата градина" – вече има проект за подробен устройствен план.

"Целта на Зеления ринг е да създадем обособено и безопасно трасе за алтернативно придвижване, което свързва кварталите и големи градски паркове. Първият етап от него е трасето от „Слатина“ до гара „Пионер“, следващите са продължение на велоалеята през "Борисова градина" и НПЗ „Хладилника“ до Южен парк." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представянето на проекта.

Проектът за обособяване на Зелен ринг включва 3,1 км велоалея, пешеходни алеи, 30 000 кв. м нови зелени площи, 2 терена, които се запазват за изграждане на детска градина и ясла и места за обществено обслужване.

Споразумението ни с министъра на транспорта е, че след приемането на плана Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ще прехвърли 61 дка от терените на старата жп линия на Столична община, а 3 дка ще останат собственост на НКЖИ.

С плана се запазват терени за детска градина и ясла, които ще бъдат изградени след приемане на промените в нормативните изисквания за детски заведения, които по предложение на кмета на София Фандъкова са внесени в МРРБ и МЗ. Те предвиждат по-малки отстояния и възможност да се строи на такива терени, които са по-малки и с неправилна форма.

Местата за обществено обслужване, предвидени в проекта за план, остават държавна собственост на НКЖИ.

"Всички коментари на проекта за план, които получим по време на обществените обсъждания, ще бъдат разгледани от експертен съвет и след това планът ще бъде внесен в Столичния общински съвет" – каза главният архитект на София арх. Здравко Здравков.

ПРОЕКТ

ТИПОВ РАЗРЕЗ

 

02.07.2020