Фандъкова: Столичното образование има добри примери и модели за иновативни училища

"Столичното образование има добри примери и модели за иновативни училища и здрава училищна общност. Тези примери показват колко е важно създаването на среда, в която да се развиват мисленето, социалните умения и емоционалната интелигентност на децата. След семейството, училището трябва да подготвя децата, да бъде най-добрият учител за живота." Това каза в конференцията „Училището – умения за цял живот“, която организира „Асоциация – "Анимус“, кметът на София Йорданка Фандъкова.

"Втора Английска гимназия „Томас Джеферсън“ е едно от иновативните столични училища, което развива лидерските умения на своите ученици. Столична община инвестира в новата сграда на гимназията, но без духа на Втора Английска резултатите нямаше да са същите. Софийската природо-математическа гимназия участва в проект за младежко предприемачество.

Важно е училището да мотивира и насърчава децата и младите хора да развиват своите заложби и потенциал. Влезлият в сила през 1916 г. нов Закон за предучилищното и училищно образование  даде повече възможности именно в тази насока" – посочи също Фандъкова.

"Последните години на трудности, свързани с епидемичната обстановка, поставят и много изпитания пред младите хора. Затова е необходим специален подход за преодоляване на изолацията особено при класовете, които в тези последни години не са имали нито една пълна присъставена година. И тук е важна подкрепящата роля на всички нас" – каза също Фандъкова.

Столична община насърчава чрез своите програми развитието на творческите умения и креативност у децата. По Общинската програма „Култура“ съществуват редица инициативи, свързани с насърчаване на четенето, творческо писане.

Започна „Академия за ВИЗИОНЕРИ“. Академията е създадена, за да провокира младите хора в търсенето на по-добри решения. През 2021 г. 54 младежи се включиха в пилотното издание на инициативата. В рамките на менторските сесии участниците разработиха иновативни идеи в различните направления, които Столична община финансира.

По думите на Йорданка Фандъкова: "Ако научим децата си да мислят, да знаят и да намират решения, ще ги подготвим за трудните изпити на живота. А ако успеем да им покажем доброто, ще имаме повече примери на човечност в обществото."

 

11.02.2022