Две детски градини в София ще се отопляват с геотермална енергия

Кметът на София Йорданка Фандъкова днес подписа договор за финансиране със зам.-минисъра на енергетиката Ива Петрова

Две детски градини в София ще се отопляват с геотермална енергия. Те се намират в район „Кремиковци“, а Столична община е защитила проект за тяхното европейско финансиране.

Днес кметът на София Йорданка Фандъкова и зам.-министърът на енергетиката Ива Петрова днес подписаха договор за финансирането на обектите.

"Столичната община инвестира в изграждането на инсталации от възобновяеми източници, където има възможност, както и в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност на общинските сгради" – каза кметът на София Фандъкова.

"До сега сме изградили инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници в 16 детски градини и 30 училища" – посочи също Фандъкова.

Проектите са на стойност около 600 000 лв. като цялата сума е безвъзмездна помощ. Договорите за обектите са по Процедура BGENERGY-1.002 "Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост", финансирана по линия на Програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

В двете детски градини – № 94 “Детски свят”, гр. Бухово, и № 58 “Слънчево утро”, кв. "Челопечене", район "Кремиковци" – ще бъдат изградени термопомпени инсталации „земя-вода“, оползотворяваща топлината от земните недра. Ще се подменят отоплителните инсталации и на двете сгради, в 94-а „Детски свят“ ще се монтират и слънчеви колектори за гореща вода, а в 58-а „Слънчево утро“ – вентилаторни конвектори.

След изпълнението на проектите потреблението на енергия ще се намали средно с 60%, което е 200 000 киловатчаса годишно. Очаква се голям ефект и от гледна точка на опазване на чистотата на въздуха. Емисиите въглероден диоксид ще се намалят с около 300 тона годишно.

Фотограф Аделина Ангелова

10.03.2022