Допълнителна светлинна сигнализация е осигурена на кръстовище "Руски паметник"

 

Допълнителна светлинна сигнализация е изпълнена на кръстовището на площад "Руски паметник". При приближаване на трамвайна мотриса към кръстовището системата отчита превозните средства и задейства светлинна сигнализация, която предупреждава водачите на превозни средства, че приближава трамвай. Светлинната сигнализация е два вида:
 - светлинна секция с мигаща оранжева светлина от двете страни на пътното платно в зоната преди кръстовището с релсовия път;
- светлинна сигнализация вградена в пътното платно, която е отново на подхода преди релсовия път.

По този начин се постига по-висока степен на безопасност, тъй като се елиминират негативните ефекти в зоните на конфликтните точки и ограничената видимост на водачите към идващите трамвайни мотриси. 

Предложението за допълнителната светлинна сигнализация е направено от зам.-кмета Кристиан Кръстев, а проектът за реализацията на решението за допълнителна сигнализация и обезопасяване на кръстовището, е разработено от Столична община и разгледано в рамките на няколко заседания на "Консултативния съвет по пътна безопасност" към Столична община, където бяха обсъдени всички технически възможности и варианти за реализацията на подобна сигнализация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021