Доц. Тодор Чобанов: Продължаваме строителството на 14 детски градини и ясли и разкриваме нови групи

"Извършва се реконструкция на бивша етернитова сграда за 8 групи и разширение с изцяло нова сграда за 4 групи за ДГ „Приказен свят“ в район „Студентски". Продължаваме строителството на детски градини и ясли и разкриваме нови групи. Тази година към момента са готови 5 нови детски градини, изграждаме 12 детски градини и подготвяме 2 ясли." Това заяви заместник-кметът на София доц. д-р Тодор Чобанов при проверка на строителните дейности на ДГ „Приказен свят“.

Детската градина се изгражда в голям двор, в който ще са разположени детски площадки за всички групи и природен кът. Между двете сгради е предвидена топла връзка. Ще има и басейн. За всяка група е предвиден модул, който съдържа необходимите помещения за провеждане на ежедневните занимания и всички дейности, съпътстващи заниманията на децата в детското заведение. Строителството на обекта е предвидено за изпълнение в периода 2020 – 2021 г.

Доц. Тодор Чобанов посочи, че "над 20 етернитови сгради трябваше да бъдат новоизградени, отделно още пожароопасни.

В инвестиционната програма на общината за тази година заложихме 12 детски градини и 2 ясли. Отварят врати новите 51. ДГ в „Илинден“, 124. ДГ в „Красно село“, 31. ДГ в „Люлин“, а до края на месеца и 42. ДГ във „Връбница“ и 89. ДГ в „Кремиковци“.

За 16 детски градини се изготвят проекти" – каза също заместник-кметът на София.

"Подготвяме тригодишна програма, в която ще бъдат посочени конкретните обекти, за които ще бъдат използвани отпуснатите допълнително средства от правителството в размер на 65 млн. лева. Работим така, че за 3 години да осигурим места за всички деца над тригодишна възраст и да разширим чувствително местата в яслите. С предвидените дотук нови сгради ще успеем да разкрием над 180 нови групи, а  благодарение на промените ще успеем да ги увеличим. Винаги се е работило много сериозно за строителството на нови детски градини и това е бил постоянен приоритет през последните десет години“ – каза доц. Тодор Чобанов.

14.09.2020