Дирекция “Общински строителен контрол” на Столична община е издала заповед на фирма “НИКМИ” АД да премахне поставената ограда, която спира движението по същестуващия път в кв. “Стрелбище”

Дирекция “Общински строителен контрол” на Столична община е издала заповед на фирма “НИКМИ” АД да премахне поставената ограда, която спира движението по същестуващия път, който свързва жилищни блокове от кв. “Стрелбище” с бул. “Петко Тодоров”. Поставената ограда по границите на имота при бул. “България” и бул. “Акад. Ив. Гешов” възпрепятства и достъпа до канализационен колектор и водопровод, като ограничава нормалната им експлоатация. Съгласно закона фирма "НИКМИ" АД има срок за доброволно премахване на оградата.

На 16 август, на място екипи на район “Триадица” и на дирекция “Зелени системи” са описали и същестуващата растителност в рамките на имота и са издали предписания за собствениците. 

От 2009 г. статута на терена е за зелена площ, като предназначението му е защитено с промяна в Общия устройствен план на Столична община. На това основание главните архитекти на Столична община през 2013 г. и 2016 г. отказват да допуснат промяна на Подробния устройствен план по направено от собствениците искане, която да позволи строителство. Със свои решения Върховният административен съд е отхвърлил отказите на Столична община. И до момента главният архитект на София не е допуснал промяна на Подробния устройствен план, като е върнал цялата процедура за повторно обявление.

Важно е да се знае, че за този терен няма нито влязал в сила Подробен устройствен план, който да позволява строителство, нито е издавано разрешение за строеж, което на този етап е единствено заявено от собственика желание. 

Позицията на Столична община в лицето на кмета на София и на главния архитект на Столична община е, че статутът на терена по Общ устройствен план, който има статут на закон, е за озеленяване и това не може да бъде променено. Целта на Столична община е да запази терена за градска градина, като използва всички законови механизми затова.

17.08.2017