Дирекция „Култура” на Столична община организира публично обсъждане на промени в Съдържателния обхват и Правилата за работа на Столична програма „Култура” във връзка с предстоящата сесия за 2019 г.

Дирекция „Култура” на Столичната община организира публично обсъждане на промени в Съдържателния обхват и Правилата за работа на Столична програма „Култура” във връзка с предстоящата сесия за 2019 г.

Обсъждането ще се състои на 18 април 2018 г. (сряда) от 16.30 часа в Американския център на Столична библиотека (пл. „Славейков” № 4А).

16.04.2018