Детска градина № 95 "Омайниче", район "Люлин" (народни танци, футзал, английски език с музикален педагог, приложно изкуство с глина)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 95 „Омайниче“ извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 95 "Омайниче", район "Люлин", за:

- Народни танци;
- Футзал;
- Английски език с музикален педагог;
- Приложно изкуство с глина.

13.07.2020