Детска градина № 94 „Детски свят”, район "Кремиковци" (английски език, народни танци)

Обява относно провеждане на конкурс за избор на изпълнители на следните допълнителни образователни дейност в ДГ № 94 "Детски свят" – Бухово:

  • английски език;
  • народни танци.
15.07.2020