Детска градина № 92 „Мечта", район "Подуяне" (джудо; народни танци; модерни танци, английски език, логопед)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за период учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 92 „Мечта", район "Подуяне", за:

- Джудо;
- Английски език;
- Народни танци;
- Модерни танци;
- Логопед.

09.07.2020