Детска градина № 86 „Асен Босев”, район "Люлин" (английски език, приложни изкуства)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 86 „АСЕН БОСЕВ“, район "Люлин" за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 и 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 86 „Асен Босев”, район "Люлин", за:

1. Английски език
2. Приложни изкуства.

02.07.2020