Детска градина № 72 „Приказка без край”, район "Студентски" (футбол, йога за деца)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности (ДОД) в ДГ № 72 „Приказка без край” за 2020 – 2023 година

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 72 „Приказка без край”, район "Студентски", за: футбол, йога за деца.

22.07.2020