Детска градина № 71 „Щастие”, район "Младост" (английски език, плуване, приложни изкуства, балет, народни танци, футбол, логопед)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в 71. ДГ „Щастие” за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 71 „Щастие”, район "Младост", за: английски език, плуване, приложни изкуства, балет, народни танци,  футбол, логопед.

05.08.2020