Детска градина № 61 „Шарено петле", район "Слатина" (народни танци, футбол)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 61 „Шарено петле", район "Слатина", за:

Футбол;
Народни танци.

09.07.2020