Детска градина № 59 „Елхица”, район "Младост" (английски език, народни танци, плуване, футбол, приложни изкуства)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 59 „Елхица”, район "Младост", за: английски език, народни танци, плуване, футбол, приложни изкуства.

25.06.2020