Детска градина № 58 „Слънчево утро”, район "Кремиковци" (английски език, приложни изкуства)

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на изпълнители на ДОД в ДГ 58 „Слънчево утро" за учебните 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 58 „Слънчево утро”, район "Кремиковци", за:

 - Английски език
 - Приложни изкуства.

10.06.2020