Детска градина № 57 „Хосе Марти", район "Люлин" (народни танци, английски език, приложно изкуство)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 57 „Хосе Марти", район "Люлин", за:

• Английски език;
• Приложно изкуство;
• Народни танци.

09.07.2020