Детска градина № 54 "Дъга", район "Красна поляна" (модерни танци, спортни и подвижни игри с топка, английски език, гимнастика, приложни изкуства, народни танци)

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 54 "Дъга", район "Красна поляна", за:

 1. Модерни танци
 2. Спортни и подвижни игри с топка
 3. Английски език
 4. Гимнастика
 5. Приложни изкуства
 6. Народни танци

 

24.06.2020